Polityka prywatności sklepu internetowego skinproject.com.pl

w oparciu o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. zwanym RODO.

Administratorem danych osobowych strony internetowej https://skinproject.tattoo (dalej: „SkinProject”) jest: FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul.B.Dobrzańskiego 3, 20- 262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejestrowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524561,kapitał zakładowy 100.000 zł wpłacony w całości, Regon 147434747, NIP 5213679395 [dalej „Administrator”]

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności użytkowników strony. Aby zapewnić odpowiedni poziom informacji Administrator Danych Osobowych przygotował Politykę prywatności (dalej Polityka), która uwzględnia zasady wymagane przez przepisy prawa w tym RODO.

Przed korzystaniem ze strony https://skinproject.tattoo zapoznaj się z Polityką. Informujemy, że jeśli korzystasz ze strony https://skinproject.tattoo oznacza to, że akceptujesz zasady Polityki. Jeśli jednak po zapoznaniu się z nimi stwierdzisz, że zasady są dla Ciebie nieakceptowalne, nie możesz korzystać ze strony https://skinproject.tattoo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką zapraszamy do kontaktu: info@skinproject.tattoo

Przydatne definicje:

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, płeć, adres, numer telefonu.

Przydatne definicje: – serwis internetowy dostępny pod adresem https:// skinproject.tattoo/ który wyposażony jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji.

Pliki cookies

 1. https://skinproject.tattookorzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami, w celu usprawnienia jej działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych. Pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych.
 2. W każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony.
 3. Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań i preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.
 4. Administrator umożliwia podmiotom oferującym wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na swojej Stronie. Te podmioty to: Facebook oraz Instagram Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek i logując się na strony tych podmiotów powinieneś zapoznać się z ich zasadami prywatności:
  1. Facebook
  2. Instragram
 5. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy, że jesteśmy stroną umowy z GOOGLE Inc. i używamy mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Kiedy w czasie korzystania z naszej Strony przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich Administratorem.
 2. Podstawą przetwarzania przez nas Danych Osobowych jest Twoja zgoda, jeśli ma to zastosowanie, odpowiedni przepis prawa lub to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy czy też podjęcia działań, przed zawarciem umowy.
 3. Dane Osobowe mogą być przez przetwarzane w celach:
  1. świadczenia usług związanych z naszą działalnością np. podając swoje Dane Osobowe umożliwiasz nam skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia naszej oferty lub w celu dokonania zakupu,
  2. marketingowych, abyśmy mogli informować Cię o najlepszych i najnowszych ofertach
  3. statystycznych związanych z działaniem strony internetowej.

Aby Dane Osobowe mogły być przetwarzane w powyżej wskazanych celach, za każdym razem i w odniesieniu do każdego z nich zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody.

 1. Zakres przetwarzania Danych Osobowych obejmuje maksymalnie:
  1. Imię i nazwisko
  2. Imię i nazwisko
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
  5. adres
  6. numer rachunku bankowego
  7. NIP

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich Danych Osobowych takich jak: pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy dane biometryczne.

 1. Korzystając z naszych formularzy kontaktowych oraz formularza zamówienia możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest jednak niezbędne do korzystania ze wskazanych funkcjonalności.
 2. Jeśli prosimy Cię o podanie Danych Osobowych na naszej stronie (patrz pkt 5) musisz wiedzieć, że ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub skorzystania z funkcjonalności dostępnych na naszej stronie. Jeśli nie podasz tych danych niestety nie będziesz mógł z nich skorzystać.
 3. Twoje Dane Osobowe będą przez na przetwarzane przez okres 10 lat lub do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie. Pamiętaj, że swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

Przekazanie danych osobowych

 1. Możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom, które współpracują z nami, w przypadku gdy jest to potrzebne do realizacji zamówienia. Przekazanie może odbyć się tylko wtedy gdy zawarliśmy z tymi podmiotami stosowne umowy, które gwarantują, że będą oni chronić Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak my. Podmiotami takimi są kurierzy oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne, którym przekazujemy dane w celu doręczenia do Ciebie zamówionego towaru.

Prawa w zakresie Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbyć się jeśli wyrazisz na to zgodę. Zgoda wyrażana jest przez Ciebie dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
 2. W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako administratora Danych Osobowych z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane.
 3. Przysługuje ci prawo do sprostowania Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.
 4. Przysługuje Ci prawo do usunięcia Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
  1. dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
  2. wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
  3. wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
  5. administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
  6. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO.

 1. Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
  3. administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4. w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.
 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić Ci na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.
 3. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Danych Osobowych, chyba że wykażemy ku temu wymagane przez RODO podstawy.

Kontakt

 1. Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:
  1. e-mailowo: info@skinproject.com.pl
  2. telefonicznie: 609 88 44 22
  3. pocztą na adres: ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
 2. Musisz wiedzieć, że biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko prawne i technologiczne możemy zmieniać naszą Politykę. Zawsze jednak jej najnowsza treść będzie dostępna na naszej Stronie w zakładce: https://skinproject.com.pl/polityka-prywatnosci
Przewiń do góry